Om oss
tolkia.
Tolkia är ett privat företag som bedriver tolkförmedling och översättningsservice.
Mer än 30 års erfarenhet
Vi erbjuder tolkservice på 80 olika språk, vi tar även emot översättningsuppdrag.
Våra medarbetare har 30 års erfarenhet inom tolkverksamhet.

Våra tolkar har tystnadsplikt enl. 1 kap. 6 § sekretesslagen

  • De är opartiska
  • Deras kunskaper är kontrollerade
  • De utbildas kontinuerligt

Våra uppdragsgivare är kommuner, myndigheter och privata företag.

Rättigheter och skyldigheter att anlita tolkar är reglerade i Förvaltningslagen 8§, Rättegångsbalken, samt Hälso och Sjukvårdslagen.