Våra tjänster
översättning
Auktoriserade och specialiserade facköversättare & translatorer
ÖVERSÄTTNING

Vi har ett brett nätverk av såväl auktoriserade som utbildade översättare för våra översättningstjänster. Varje enskild översättare har sin specifika kännedom i sakfrågor, kulturanpassningar och ämnesområden.  Våra översättare arbetar under sekretess som regleras av OSL (Offentlighets – och Sekretesslagen) samt enligt Kammarkollegiets God Translatorsed.

Våra auktoriserade översättare kan bestyrka sina översättningar med translatorstämpel.

Nedan återfinns ett urval av översättningar som vi arbetar med:

  • Utredningar
  • Överklaganden
  • Intyg
  • Brev
  • Broschyrer
  • Informationsblad