Våra tjänster
tolkning
Professionella tolkar fysiskt och digitalt, via möten & videosamtal
TOLKNING

När du beställer tolk hos oss på Tolkia kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi väljer rätt tolk för ditt uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk, vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete.

Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsende och sjukvård. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Läs även gärna Att tala genom tolk

Kontakttolk
Kontakttolk innebär att vi tillhandahåller en tolk på plats. Detta är den vanligaste och mest traditionella tillämpningen av tolk.

Fördelar:
-Lämpar sig bäst vid långa och svåra typer av kommunikationsuppdrag, som exempelvis inom vissa delar av vården och rättsväsendet.
-Tolken har möjlighet att fånga upp synintryck i det personliga mötet.
-Det finns ingen risk för tekniska avbrott.

Telefontolk
Vid telefontolkning finns tolken med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.

Fördelar:
-När du behöver tolk med kort varsel.
-När du har behov av tolkning på ett mindre vanligt förekommande tolkspråk
-När du behöver en tolk med särskild kompetens.

Akuttolk
När du behöver tolk med kort varsel.

Meddelandeservice
Vid meddelandeservice ringer tolken upp mottagaren och läser upp meddelandet. Exempel är ärenden som kallelser, avbokningar eller annan snabb information. Meddelandet ska vara kortfattat, inte mer än tre meningar och formulerat så att tolken inte utsätts för frågor.